Visuomenės saugumo užtikrinimui padidintas budrumas geležinkelio stotyse

Antradienio rytą nugriaudėjus sprogimams Briuselio oro uoste ir metro stotyse, mūsų šalies geležinkelio stotyse ir kituose geležinkelio objektuose buvo imtasi papildomų saugumo priemonių.

Kaip teigė AB „Lietuvos geležinkeliai" Vidaus administravimo ir saugos departamento direktorius Laurynas Grinevičius, bendrovės darbuotojai, reaguojant į esamą saugumo situaciją, buvo pakartotinai supažindinti su AB „Lietuvos geležinkeliai" Antiteroristinių priemonių taikymo geležinkelių transporto objektuose rekomendacijomis. AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojai yra įspėti būti budriais ir atkreipti dėmesį į bet kokį įtartiną elgesį geležinkelio stotyse ar traukiniuose.

Papildomų saugumo priemonių ėmėsi ir AB „Lietuvos geležinkeliai" dukterinė įmonė UAB „Gelsauga", vykdanti nuolatinę geležinkelio objektų apsaugą – svarbiausiose geležinkelio stotyse sustiprintas apsaugos darbuotojų patruliavimas, pasitelkiamos visos pažangiausios techninės apsaugos priemonės. Esant reikalui, į geležinkelio objektus gali būti kviečiami kinologai.

AB „Lietuvos geležinkeliai" taip pat atkreipia visuomenės dėmesį, kad siekdama nuolatinės saugios aplinkos geležinkeliuose, sutartiniais pagrindais bendradarbiauja su atitinkamomis teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis. Jei Lietuvoje būtų padidintas grėsmės lygis, bendrovė nedelsiant būtų informuota apie papildomų saugumo priemonių geležinkeliuose taikymo būtinybę.

 

Šaltinis: http://www.litrail.lt/-/visuomenes-saugumo-uztikrinimui-padidintas-budrumas-gelezinkelio-stotyse

2016-03-23

Į viršų