Stengiamasi, kad geležinkeliuose būtų saugiau

Siekiant įgyvendinti veiksmingą nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevenciją, užtikrinant viešosios tvarkos apsaugą geležinkelių transporte ir eismo saugumą pervažose, taip pat siekiant užkardyti geležinkelio įrangos gadinimo atvejus, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje vykdoma prevencijos priemonė „Saugi aplinka geležinkelyje“.

 Policija pakoreguos patruliavimo maršrutus bei laiką, viešai ir neviešai patruliuos geležinkelio stotyse bei jų prieigose. Bus susitinkama su netoliese stočių ir pervažų gyvenančiais žmonėmis, prašoma jų geranoriškumo ir pagalbos, taip pat su vaikais, jaunimu, įspėjant apie pažeidimus, daromus geležinkelio transporte, jų galimas pasekmes ir atsakomybę.

 Ypatingas dėmesys bus skiriamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje esantiems AB „Lietuvos geležinkeliai“ priklausantiems keliams bei automatikos ir ryšių įrangai.

 AB „Lietuvos geležinkeliai“ skelbia tokias saugaus elgesio taisykles:

 Radus be priežiūros paliktus krepšius, kitus įtartinus daiktus, draudžiama juos liesti, bandyti atidaryti, patraukti į kitą vietą, tol, kol nebus išsiaiškinta, kam šie daiktai priklauso ir kas juos paliko arba kol jų nepatikrins tarnybų specialistai. Pastebėjus be priežiūros paliktus krepšius, kitus įtartinus daiktus, prašome apie tai nedelsiant pranešti objektą saugantiems apsaugos ar jame dirbantiems geležinkelio darbuotojams, o jeigu jų nesimato, paskambinti policijai bendruoju pagalbos telefonu Nr.112.

 Kol bus išsiaiškinta, kam priklauso rasti daiktai ir kas juos paliko ar jų patikrinti atvyks atitinkamų tarnybų specialistai, prašoma imtis priemonių, kad prie rastų daiktų negalėtų prieiti pašaliniai asmenys bei vykdyti objektą saugančių apsaugos darbuotojų, o jeigu jų nėra, telefonu perduodamus policijos pareigūnų nurodymus.

 Gavus informaciją (grasinimą) apie planuojamą (rengiamą) sprogimą ar kitokią nusikalstamą veiką prieš geležinkelio objektus, apie tai nedelsiant reikia pranešti objektą saugantiems apsaugos darbuotojams ar jame dirbantiems geležinkelio darbuotojams, o jeigu jų nesimato, paskambinti policijai bendruoju pagalbos telefonu Nr.112.

 Pastebėjus geležinkelio objekte vykdomą neteisėtą veiką ar sužinojus apie jos padarymą, prašoma paskambinti policijai bendruoju pagalbos telefonu Nr.112.

Keleivių ir geležinkelio stočių lankytojų saugaus elgesio traukiniuose ir geležinkelio stotyse atmintinė (PDF).

 

Šaltinis: http://klaipeda.policija.lt/lt/pradzia/naujienos_429/stengiamasi-kad-gelezinkeliuose-4j3w.html

2016-03-21

Į viršų