PRANEŠIMAS apie parengtas UAB „Gelsauga“ atskyrimo sąlygas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 str. 1 d., Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 2 d. ir 65 str. 1 d., UAB „Gelsauga“ praneša, kad yra parengtos UAB „Gelsauga“ (teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, bendrovės kodas: 125825125, buveinės adresas: Prūsų g. 1, LT-02151 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas: LT258251219, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) atskyrimo sąlygos. Atskyrimo sąlygas UAB „Gelsauga“ valdyba parengė vadovaudamasi UAB „Gelsauga“ 2019-02-25 vienintelio akcininko, turinčio 100 proc. akcijų, sprendimu.

Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str. 1 d. numatytu būdu: nuo UAB „Gelsauga“, kuri tęsia veiklą, atskiriama dalis ir atskyrimo sąlygose nurodytais dydžiais priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriama nauja įmonė – UAB „Saugos paslaugos“. Visų po atskyrimo veiksiančių bendrovių teisinė forma – uždarosios akcinės bendrovės, buveinė - Prūsų g. 1, LT-02151 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Naujai įsteigtai įmonei UAB „Saugos paslaugos“ nuo atskyrimo sąlygose numatyto turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento pereis atskyrime dalyvaujančios UAB „Gelsauga“ turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dalis, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius, kurie bus įtraukti į naujai įsteigtos įmonės UAB „Saugos paslaugos“ buhalterinę apskaitą.

Atsižvelgiant į 2019 m. vasario 25  d. UAB „Gelsauga“ vienintelio akcininko sprendimą, atskyrimo sąlygų vertinimas neatliekamas, vertinimo ataskaita ir Bendrovės valdybos ataskaita apie numatomą UAB „Gelsauga“ reorganizavimą nerengiamos.

Su parengtomis atskyrimo sąlygomis, po atskyrimo tęsiančios UAB „Gelsauga“ bei naujai įsteigtos įmonės UAB „Saugos paslaugos“ įstatais, UAB „Gelsauga“ paskutinių 3 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais atskyrimo sąlygų priedais UAB „Gelsauga“ kreditoriai gali susipažinti UAB „Gelsauga“ buveinėje, adresu Prūsų g. 1, LT-02151 Vilnius, suderinus apsilankymo laiką iš anksto, bei atsisiųsti iš interneto tinklalapio: http://www.gelsauga.lt/naujienos.

UAB „Gelsauga“ atskyrimo sąlygų paskelbimo data - 2019 m. balandžio 12 d.

 

ATSKYRIMO SĄLYGOS

ATSKYRIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

 

 

 

Į viršų