PARDUODAME

Parduodama bendrovės veikloje nebereikalinga teritorijų priežiūros technika, valymo, pastatų priežiūros, statybos įrankiai, orgtechnika (kompiuteriai, spausdintuvai, ir kt.), metalinės rūbų spintelės (pagal atskiras 13 pozicijų) ir baldai bei kitas turtas. Kiekvienos pozicijos turtas parduodamas atskirai.

Turtas parduodamas aukcione, kuris vyks šiomis sąlygomis:

  1. Minimalus kainos didinimo intervalas - 1 Eur.
  2. Aukciono dalyvių registravimo tvarka: Registracija į aukcioną vyksta tik pateikus pasiūlymą el. paštu m.bulvydas@litrail.lt Komisijos sekretoriui ne vėliau kaip likus 15 minučių iki aukciono pradžios. Dalyvavimas aukcione nemokamas.
  3. Aukciono vieta yra  Prūsų g. 1, Vilnius, data 2020 m. gegužės 29 d., pradžia 9.30 val. 
  4. Informaciją apie parduodamą turtą teikia specialistas Mindaugas, tel. 8 607 88967, el. p. m.bulvydas@litrail.lt. Parduodamą turtą apžiūrėti ir išbandyti galima Prūsų g. 1, Vilnius kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 iki 16:00 val. (pietų pertrauka 11:00-11:45). Būtina dėl apžiūros susitarti iš anksto.
  5. Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma per 5 kalendorines dienas nuo aukciono pabaigos, pinigus sumokant į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 637044060000400447 AB SEB banke, banko kodas 70440, įmonės kodas 125825125.
  6. Aukciono dalyviui siūlant atitinkamą kainą už parduodamą turtą aukcione, laikoma, kad jis yra pilnai susipažinęs su parduodamo turto technine būkle, komplektacija ir jokių pretenzijų pardavėjui dėl to neturi.
  7. Nupirktą turtą pirkėjas(-ai) privalo pasiimti savo lėšomis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo aukciono. Nepasiėmus turto minėtu terminu dėl pirkėjo kaltės, pardavėjas turi teisę taikyti 10 Eur baudą už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną (skaičiuojama už kiekvieną turtą).
  8. Aukciono dalyviui teikiant pasiūlymą 31– 43 pozicijose nurodytoms metalinėms spintelėms įsigyti, atsiskaitymas už siūlomas pirkti prekes gali būti atliekamas iki aukciono datos pagal išankstinę UAB ,,Gelsauga“ išrašytą sąskaitą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų