Kova su korupcija

        UAB „Gelsauga“ pažymi, kad ji palaiko Lietuvos Respublikoje vykdomą kovą su korupcija ir netoleruoja jos apraiškų tiek valstybės sektoriaus,tiek privataus sektoriaus veiklos srityse.

        UAB „Gelsauga“ nurodo, kad ji atsižvelgia į tai, jog pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų yra vertinamas kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas (LR DK 235 str. 2d. 4 p.) ir aplinkybėms pasitvirtinus  taiko griežčiausią poveikio priemonę – atleidimą iš darbo.

        Informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus galima pranešti elektroniniu paštu gelsauga@litrail.lt arba telefonu (8 5) 269 2448 Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.

        Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

        Nuoroda į įstatus

        Nuoroda į veiklos rezultatus ir finansinius rodiklius

 

Į viršų