Asmenų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, mokymai

 

Programos pavadinimas

Mokymų trukmė

Mokymų kaina

Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu mokymai

8 val.

35,00

Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu mokymai

16 val.

60,00

 

MOKYMO IR ATESTAVIMO PROGRAMA

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotus darbuotojus, galinčius saugiai dirbti pavojingose geležinkelio zonose, supažindinti su Techninio geležinkelio naudojimo nuostatais, Geležinkelių eismo ir Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis. Suteikti dalyviams kuo daugiau žinių apie geležinkelių struktūrą, ribas, riedmenis, matmenis, gabaritus, kelio statinius, iešmus, pervažas, manevrų organizavimą, darbo vietų atitvėrimą, signalizacijos sistemos ir kitus darbo ir elgesio veiksmų būtinus aspektus, eismo saugai užtikrinti.

Mokymo programos uždaviniai – supažindinti darbuotojus , darbų vadovus ir kitus susijusius su darbais geležinkelio zonose asmenis, su pagrindiniais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose, pagrindiniais saugos ir sveikatos darbe reikalavimais atliekant geležinkelio kelio, kelio statinių, įrenginių apžiūros, priežiūros, taip pat ir kitus darbus geležinkelio kelių ūkyje. Ugdyti gebėjimą planingai ir saugiai organizuoti darbus geležinkelio apsaugos zonoje, vykdyti prevencinių priemonių įgyvendinimą įmonėje ir jos padaliniuose, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, žūčių ekstremalių situacijų atvejais.

Eil. Nr.

MOKYMO PROGRAMŲ TEMOS

1

Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai

2

Geležinkelių eismo taisyklės

3

Geležinkelių transport eismo signalizacijos taisyklės. Regimųjų ir garsinių signal reikšmės ir jų naudojimo tvarka

4

Bendrieji saugos darbe reikalavimai atliekant darbus geležinkelio keliuose. Bendrosios žinios apie geležinkelio transport organizavimą

5

Klausimai atsakymai, testų sprendimas

8

EGZAMINAVIMAS (1 valanda)

Asmeniui, išlaikiusiam egzaminą, Egzaminavimo centras, išduoda elektroninį, neterminuotai galiojantį pažymėjimą. Informaciją apie asmenį, išlaikiusį egzaminą, per tris darbo dienas skelbiama Valstybinės geležinkelio inspekcijos interneto svetainėje (www.vgi.lt).

Asmenys, dirbantys tiesiogiai/netiesiogiai su geležinkelio transporto eismu susijusį darbą ir turintys neterminuotą pažymėjimą, kas trejus metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti ne trumpesnius kaip 8 ar 16 val. mokymus, susijusius su geležinkelių transporto eismo valdymu ir saugos reikalavimais. Mokymai turi būti išklausyti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pripažintuose mokymo centruose.

Norintys mokytis prašome kreiptis telefonais: 8 663 56 062; 8 686 92524.

Laukiame Jūsų Prūsų g. 1, Vilniuje.

Į viršų