Mokymų grafikas

 

MOKYMO SRITIS, MOKYMO PROGRAMOS PAVADINIMAS, DATA 

1. Saugus elgesys geležinkelyje.

1.1. Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu mokymas.

2019-02-20 ir 2019-02-21;  mokymai vyks Vilniuje

1.2. Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu mokymas. Pagal poreikį.

2019-02-20 mokymai vyks Vilniuje

Norintys mokytis prašome kreiptis telefonais:  8 663 56062.

Laukiame Jūsų Prūsų g. 1, Vilniuje.

 

Į viršų