Klientų aptarnavimo linija
8 800 0 52 52

Apie mus

UAB „Gelsauga“ - dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonė, kurios pagrindinė veikla yra pastatų ūkio priežiūra, objektų apsauga, apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemų aptarnavimas, patalpų ir teritorijų valymas, traukinių, vagonų, šilumvežių valymas, plovimas, darbo avalynės ir drabužių nuoma ir priežiūra, gesintuvų priežiūros paslaugos.

Savo veiklą mūsų bendrovė, kaip Pabaltijo geležinkelio apygardos Vilniaus geležinkelio skyriaus apsaugos struktūrinis padalinys pradėjo 1944 m. birželio 28 dieną. Apsaugos padaliniui buvo pavesta ginkluota geležinkelio infrastruktūros, stočių, tiltų ir kitų objektų bei vežamų krovinių ir turto apsauga. Tuo metu Vilniaus geležinkelio skyrių sudarė Lietuvos ir Kaliningrado srities geležinkelių tinklas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 m. sausio 10 d. Valstybinės įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 4 apsaugos struktūrinis padalinys buvo reorganizuotas į Sukarintos apsaugos tarnybą. Einant metams, keitėsi tarnybos pavadinimai, darbuotojai ir vadovai, tačiau pagrindinis mūsų bruožas, užgrūdintas praėjusių metų praktikos – sąžiningas darbas klientų labui ir atsakomybė teikiant kokybiškas paslaugas, išliko nepakitęs.

2007 metų birželio 6 d. po pertvarkymų ir pokyčių, buvo įregistruota Uždaroji akcinė bendrovė „Gelsauga“, kaip antrinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonė.

Per ilgus veiklos metus bendrovė užsitarnavo savo klientų pasitikėjimą. Šiandien bendrovėje dirba daugiau nei 900 darbuotojų, tarp kurių yra ir administracijos darbuotojai, ir gamybinis personalas (pastatų ūkio aptarnavimo, apsaugos, valymo bei kitoms paslaugoms atlikti).

Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys:

 • Apsaugos paslaugos;
 • Vaizdo stebėjimo sistemų aptarnavimas ir priežiūra, apsaugos sistemų projektavimas ir įrengimas;
 • Patalpų ir teritorijų valymo paslaugos;
 • Bėginės ir kitos technikos valymas ir plovimas;
 • Želdinių ir gėlynų priežiūros paslaugos;
 • Darbo drabužių nuoma bei jų priežiūra;
 • Darbo avalynės nuoma;
 • Asmeninių apsaugos priemonių tiekimas ir nuoma;
 • Profesinio mokymo veikla;
 • Šaudyklos paslaugos;
 • Šilumos ūkio priežiūros paslaugos;
 • Elektros ūkio priežiūros paslaugos;
 • Vėdinimo ir kondicionavimo ūkio priežiuros paslaugos;
 • Vandentiekio ūkio priežiūros paslaugos;
 • Pastatų techninės priežiūros paslaugos;
 • Gaisro gesinimo priemonių tiekimas, jų priežiūra ir remontas.

Bendrovės misija  – atsakingai ir profesionaliai teikti pastatų ūkio valdymo, objektų apsaugos, valymo ir kitas paslaugas. Atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

Bendrovės vizija – būti patikimu partneriu klientams, siekti visapusės pažangos teikiamų paslaugų srityse, didinti įmonės užimamą rinkos dalį ir kurti vertę klientams, akcininkams ir darbuotojams.

Bendrovės vertybės – lojalumas įmonei, sąžiningumas, atsakingumas, iniciatyvumas ir komandinis darbas.

Strateginiai tikslai

 • Dirbti pelningai, užtikrinti Bendrovės finansinį stabilumą, mokumą.
 • Plėtoti teikiamas paslaugas ir didinti jų apimtis.
 • Gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Diegti ir pritaikyti Įmonės veikloje naujausias technologijas, skatinti techninį bei technologinį procesą, optimizuoti žmogiškuosius resursus  bei mažinti veiklos sąnaudas.

UAB „Gelsauga“ vykdoma veikla yra apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, todėl paslaugas teikiame prisiimdami materialinę atsakomybę – įvykus turto vagystei, sugadinimui ar kitam draudiminiam įvykiui, kliento patirti nuostoliai yra kompensuojami.

Mes esame tie, kuriais Jūs galite pasitikėti. Tegul Jūsų patalpų šiluma, šviesa, švara ir sauga būna mūsų rūpestis!

 

Į viršų